Välkommen till Ljustorp

- Landet bortom bergen-

Vackra naturreservat i Ljustorp med omnejd!
Tryck på namnet så kommer du till Länsstyrelsen hemsida om naturrreservatet

Fageråsen
300 hektar stort naturreservat med inriktning på brandpräglad naturskogsmiljö. Här finns fina stigar och bra skyltning. Länken överst är till Länsstyrelsen, där finns det kartor.

Vårt faktablad
Naturskyddsföreningens info med karta

Örasjöbäckens och Storsvedjan
228 hektar stort område runt omkring Örasjön. Länken överst är till Länsstyrelsen, där finns det kartor.

Vårt faktablad
Naturskyddsföreningens info med karta

Rigåsen
Naturreservat med både kulturella och naturvetenskapliga värden. Ett gammalt nybygge. Länken överst är till Länsstyrelsen, där finns det kartor.

Vårt faktablad
Hembygdsföreningens information med karta

Stubb-Lisamon
17 hektar skog med syfte att bevara en naturskogstyp med mycket döda både stående och liggande träd. Länken överst är till Länsstyrelsen, där finns det kartor.

Vårt faktablad
Naturskyddsföreningens info med karta

Västanåfallet
Kultur- och naturreservat med bruksmiljö från 1700 talet. Länken överst är till Länsstyrelsen, där finns det kartor.

Produktblad vandring Västanåleden
Folder

Gudmundstjärn
Kultur- och naturreservat med välbevarat nybygge från 1700 talet. Länken överst är till Länsstyrelsen, där finns det kartor.

Intresseföreningens hemsida

Korstjärnsmyran
280 hektar nybildat naturreservat som består av en stor skog- och myrmosaik med höga naturvärden. Här finns öppna myrar och brandpräglad skog att upptäcka. Terrängen är flack och området ligger högt.

Reservatskarta

Storbacken
62 hektar nybildat naturreservat som har en av Medelpads rikaste förekomster av långskägg. I den branta nordsluttningen växer denna grågröna lav som girlanger i träden.

Reservatskarta

Ansvarig för webbplatsen: Ljustorp socken ekonomisk förening, Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se