Välkommen till Ljustorp

- Landet bortom bergen-

Du kan paddla i Ljustorpsån, Mjällån, Bredsjön, Skälsjön eller i princip i vilka sjöar och vattendrag som du vill!
Aktiviteter / Paddla

Ljustorps kanotuthyrning

Hyr ut kanoter med utrustning i Ljustorpsån, Röjesjön samt i Skälsjön. Ljustorpsån är en fin och familjevänlig paddlingsled. Ån ringlar sig sakta fram genom varierande skogs- och jordbrukslandskap.

Tel: 0730-944 944

Bredsjöns byalag

Hyr ut 3 kanoter och har färdiga ledförslag med övernattning och rastplatser i Bredsjön och Skälsjön. Har även badflotte och vildmarksudde med
bastu för uthyrning.

Tel:070-379 40 18

Ansvarig för webbplatsen: Ljustorp socken ekonomisk förening, Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se